Oświadczenie

KAWECO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść informacji udostępnianych na tej stronie przez osoby trzecie.

Obejmuje to między innymi naruszenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich. KAWECO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z treści informacji zawartych na stronie internetowej KAWECO, niezależnie od tego, czy zostały one dostarczone przez osoby trzecie, czy też nie. KAWECO zastrzega sobie zatem prawo do zmiany i/lub usunięcia wszelkich informacji oferowanych przez osoby trzecie, jeżeli informacje oferowane lub już umieszczone przez osoby trzecie są sprzeczne z prawem, interesami innych użytkowników Internetu, innych osób trzecich lub Regulaminem KAWECO.

Żadna część tej publikacji nie może być publikowana ani powielana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy, włączając w to powielanie za pomocą druku, offsetu, fotokopii lub mikrofilmu lub w jakiejkolwiek formie cyfrowej, elektronicznej, optycznej lub innej lub (i dotyczy to, jeśli to konieczne, oprócz praw autorskich) powielanie (i) na rzecz przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji lub (ii) dla osobistej praktyki, studiów lub użytku, który nie ma ściśle prywatnego charakteru.