Polityka prywatności

 
Wersja: październik 2022 r. Niniejsza polityka prywatności opisuje (w pełnej przejrzystości i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami) podstawy, na których przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, kupujesz nasze produkty, komunikujesz się z nami lub w inny sposób korzystasz z naszych usług (“Usługi”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie są nasze zasady i praktyki w tym zakresie. ZAKRES Dla celów niniejszej polityki prywatności “dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które możemy prześledzić wstecz do Ciebie jako osoby fizycznej, jak dalej opisano w sekcji “Dane osobowe, które gromadzimy”. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, które zbieramy i wykorzystujemy od następujących osób: i. Klienci: Gdy prowadzimy interesy z naszymi klientami (korporacyjnymi) (business-to-business), zbieramy dane osobowe dotyczące naszych klientów i ich przedstawicieli/kontaktów, takie jak adres e-mail, numer telefonu służbowego i adres służbowy. Tego typu dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak nasza strona internetowa, podczas procesu sprzedaży, poprzez rozmowy telefoniczne, poprzez formularze, które nam przesyłasz, poprzez e-mail lub poprzez wydarzenia biznesowe. Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do danych biznesowych, w przypadku gdy z tych danych biznesowych nie można wyprowadzić danych osobowych osób fizycznych. ii. Odwiedzający stronę internetową: kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową (jako klient, przedstawiciel lub w innym charakterze), zbieramy dane osobowe o Tobie uzyskane w wyniku rejestracji, aplikacji, zakupów, zapytań skierowanych do nas, rejestracji w celu otrzymywania marketingu bezpośredniego, jak również dane zebrane automatycznie podczas wizyty na naszej stronie internetowej. KIM JESTEŚMY W zależności od tego, gdzie mieszkasz i z jakich naszych usług korzystasz, niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Royal Reesink B.V., z siedzibą w Apeldoorn, Holandia, (zwaną dalej “Royal Reesink”, “my” lub “nas”). Jeżeli korzystają Państwo z naszych usług (w tym kupują nasze produkty) poza niniejszą stroną internetową, to od firmy Royal Reesink, z którą zawarli Państwo umowę, zależy, która firma Royal Reesink jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych. Przegląd odpowiednich odpowiedzialnych firm Royal Reesink można znaleźć tutaj. GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE Dane osobowe, które zbieramy o Tobie, gdy korzystasz z naszych usług, obejmują następujące elementy: * Twoje dane kontaktowe. Twoje imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail, a także inne dane kontaktowe, które nam przekazujesz. * Dane zbierane automatycznie. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej automatycznie gromadzimy dane za pośrednictwem przeglądarki lub urządzenia użytkownika, korzystając z plików cookie i innych technologii umożliwiających śledzenie osób odwiedzających stronę internetową (takich jak Google Analytics) oraz gromadzenie informacji na temat korzystania z naszej strony internetowej. Proszę przeczytać naszą politykę dotyczącą plików cookie, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat. * Twoje dane finansowe. Są to dane finansowe przekazane nam (na żądanie lub dobrowolnie), które można powiązać z Państwem jako klientem, pracownikiem lub osobą fizyczną, takie jak dane bankowe lub informacje o rozliczeniach. * Twoje cechy osobiste. Włączając Twoją płeć lub inne cechy osobowe wymagane w celu prawidłowego zwracania się do Ciebie jako klienta lub jako przedstawiciela klienta. * Nagrywanie materiałów wideo. Gdy wejdziesz do naszych budynków lub pomieszczeń, zostaniesz zarejestrowany przez nasze kamery monitorujące (CCTV). Nagrania wideo mogą być również wykonywane podczas wydarzeń i targów, w których bierzemy udział i w których dokonujemy nagrań wideo. * Twój zawód i stanowisko. Obejmuje to szczegóły dotyczące konkretnej branży, w której działasz. * Twoje korzystanie z naszych usług. Zbieramy dane związane z korzystaniem przez Ciebie z naszych usług, takie jak dokonywane przez Ciebie zakupy (online lub w ramach procesu sprzedaży), kwota i data zakupu, zakupiony produkt lub usługa, miejsce zakupu, sposób płatności itp. * Twoje dane komunikacyjne. Twoje pytania, skargi i inne dane, które otrzymujemy, gdy komunikujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub online. * Inne dane osobowe. Obejmuje to wszelkie dane osobowe, które przekazują nam Państwo w ramach łączącego Państwa z nami stosunku umownego, niezależnie od tego, czy zostały one podane dobrowolnie czy na żądanie.
CO ROBIMY Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI Royal Reesink zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celach wymienionych poniżej i w granicach prawa. Należy pamiętać, że w tych samych celach możemy również wykorzystać informacje, które już posiadamy na Państwa temat. W celu wykonania naszej umowy z Tobą: Aby wykonać obowiązki wynikające dla nas z umów zawartych między Tobą a nami oraz aby dostarczyć Ci informacji i usług, o które prosisz, w tym zarządzać i przetwarzać Twoje wnioski, zapytania lub skargi. Obejmuje to zapewnienie obsługi klienta na życzenie, odpowiadanie na zapytania, zapewnienie wsparcia technicznego i istotnych informacji o zakupionych usługach itp. Dla naszych uzasadnionych interesów handlowych: Przetwarzamy Twoje dane osobowe (zarówno w ujęciu grupowym, jak i indywidualnym), takie jak Twoje dane kontaktowe i Twoje elektroniczne dane identyfikacyjne, w celu promowania naszych produktów i usług, a także w celu skontaktowania się z Tobą w celach marketingowych lub innych celach handlowych, jeśli jesteś obecnym klientem. Ponadto możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do analizy i poprawy jakości naszych produktów i usług, na przykład w celu zapewnienia obsługi klienta i opieki posprzedażowej, a także w celu lepszego zrozumienia Państwa jako klienta (optymalizacja relacji z klientem). Oceniamy, co może być dla Ciebie interesujące, mierzymy i oceniamy skuteczność reklam, które pokazujemy Tobie i innym, a także umożliwia nam to wysyłanie odpowiednich reklam. Ponadto, na podstawie historycznego korzystania z naszych usług, będziemy wysyłać Państwu ukierunkowane reklamy lub inne materiały marketingowe dostosowane do Państwa osobistych preferencji i doświadczeń. Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe do innych uzasadnionych interesów biznesowych, takich jak, prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności gospodarczej, rozwijanie i ulepszanie lub modyfikowanie naszych usług, zbieranie statystyk zbiorczych dotyczących użytkowników naszych usług; pomoc w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom; do zarządzania naszą stroną internetową oraz do przetwarzania wewnętrznego, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań i celów statystycznych. W celu utrzymania integralności naszych systemów (na przykład w celu zapobiegania włamaniom i wysyłaniu spamu); w celu wspierania naszej działalności biznesowej, wdrażania naszych polityk i procedur; w celu przeprowadzenia transakcji biznesowych, takich jak fuzja, sprzedaż, reorganizacja lub przeniesienie aktywów lub przedsiębiorstw Royal Reesink, a także przejęcia, bankructwa lub podobne zdarzenia; jak również w innych uzasadnionych celach biznesowych w ramach obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Wykorzystanie danych na podstawie zgody użytkownika: Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe, o których mowa powyżej w sekcji “Dane osobowe, które gromadzimy”, w celu wysyłania Państwu komunikatów marketingowych (takich jak biuletyny, oferty, wiadomości o produktach i usługach) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków elektronicznych, telefonicznie lub pocztą (takich jak ulotki), ale zrobimy to tylko wtedy, gdy udzielą nam Państwo na to zgody. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę; aby to zrobić, zobacz sekcję “Twoje prawa” poniżej. Aby spełnić nasze zobowiązania prawne: Wszystkie dane wymienione powyżej w sekcji “Dane osobowe, które gromadzimy” mogą być wykorzystywane przez nas w celu spełnienia zobowiązań prawnych, takich jak prowadzenie właściwej dokumentacji biznesowej, spełnienie zgodnych z prawem żądań agencji rządowych i organów publicznych, a także przestrzeganie obowiązujących przepisów, regulacji i innych zobowiązań prawnych. JAK UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE Udostępniamy Twoje dane osobowe następującym podmiotom: * Administratorzy danych w ramach Royal Reesink Group. Państwa dane osobowe są udostępniane pomiędzy odpowiedzialnymi spółkami Royal Reesink, które mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności dla wewnętrznych celów administracyjnych, celów zarządczych, celów analitycznych i innych celów związanych z działalnością. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez firmy Royal Reesink w celach marketingowych tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę. Przegląd odpowiednich odpowiedzialnych firm Royal Reesink można znaleźć tutaj. * Dostawcy usług i podmioty przetwarzające dane. Od czasu do czasu angażujemy podmioty zewnętrzne, w tym: o Partnerzy biznesowi, dostawcy (tacy jak dostawcy usług IT) i podwykonawcy w celu wykonania umów, które z nimi zawieramy lub świadczenia usług w naszym imieniu; o Instytucje finansowe; o Firmy leasingowe; o Firmy telemarketingowe i inne firmy reklamowe prowadzące działania marketingowe w naszym imieniu; o Dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam ulepszać i optymalizować naszą stronę internetową, np. Google Analytics. Aby świadczyć te usługi, będą one uzyskiwać dostęp do danych osobowych, otrzymywać je, przechowywać lub w inny sposób przetwarzać w naszym imieniu. Nasze umowy z tymi usługodawcami zabraniają wykorzystywania Twoich danych osobowych do ich własnych celów (marketingowych). Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, w uzasadniony sposób podejmiemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że osoby trzecie odpowiednio chronią Państwa dane osobowe i przetwarzają je wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami w celu. * Przedstawiciele. Nasze usługi świadczymy bezpośrednio dla naszych klientów, lub poprzez przedstawiciela. W przypadku gdy współpracujemy z przedstawicielami, jesteśmy zobowiązani do ujawnienia im Twoich danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem, w uzasadniony sposób podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby nasi przedstawiciele odpowiednio chronili Państwa dane osobowe i przetwarzali je wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, najpierw uzyskamy Twoją zgodę na takie działanie. * Osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa. Ujawniamy również Twoje dane osobowe, gdy takie ujawnienie jest wymagane przez prawo, a także gdy jesteśmy do tego zobowiązani w ramach dochodzeń, wymogów prawnych, postępowań sądowych, wyroków lub procesów prawnych, lub w celu ochrony praw i bezpieczeństwa strony internetowej, nas samych lub naszych firm stowarzyszonych. * Transakcja biznesowa. Ponadto dane o naszych klientach, w tym dane osobowe, mogą zostać ujawnione w ramach połączenia, sprzedaży, przeniesienia aktywów Royal Reesink, przejęcia, upadłości i podobnych zdarzeń. * Za zgodą. Ujawniamy również informacje o Tobie osobom trzecim, w tym dane osobowe, jeśli wyrazisz na to zgodę lub poprosisz nas o to. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH W większości przypadków Twoje dane osobowe będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że Royal Reesink może przekazywać i przetwarzać wszelkie dane osobowe, które nam Państwo przekazali, w krajach innych niż kraj, w którym Państwo mieszkają. Prawo w tych krajach może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Twoich danych osobowych. Royal Reesink i pracujące dla nas strony trzecie będą zatem starały się zapewnić odpowiednią ochronę oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji mających zastosowanie do takiego przekazywania danych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych przekazywanych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że z odbiorcami Twoich danych będziemy zawierać niezbędne z punktu widzenia prawa umowy zawierające wzorcowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub w razie potrzeby z innym organem nadzorczym. Masz prawo wglądu do wszystkich dokumentów regulujących takie zabezpieczenia. W tym celu należy wysłać zgłoszenie na adres gdpr@royal.reesink.nl. BEZPIECZEŃSTWO Royal Reesink podejmuje uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych, fizycznych i organizacyjnych, aby chronić je przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem, zmianą, nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, przypadkowym lub celowym zniszczeniem, jak również utratą. Podejmujemy działania mające na celu ograniczenie dostępu do Państwa danych osobowych do osób, które potrzebują dostępu do któregokolwiek z celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Ponadto w umowie zastrzegamy, że osoby trzecie muszą również przetwarzać Twoje dane osobowe z taką samą poufnością, zapewniając integralność i bezpieczeństwo Twoich danych. PRZECHOWYWANIE DANYCH Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane i przetworzone (np. przez okres niezbędny do zapewnienia Państwu obsługi klienta, udzielenia odpowiedzi na zapytania lub rozwiązania problemów technicznych), chyba że dłuższy okres jest niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub obrony przed roszczeniami prawnymi. TWOJE PRAWA Z zastrzeżeniem warunków określonych w obowiązujących przepisach prawa, masz prawo do dostępu, wglądu, poprawiania, aktualizowania, żądania poufności, ograniczenia dostępu i usunięcia danych osobowych, które nam przekazałeś, a także możesz zażądać elektronicznej kopii danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie, wysyłając wiadomość e-mail na adres gdpr@royal.reesink.nl zawierającą Twoje żądanie. Odpowiemy na Twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem. W swoim żądaniu prosimy o wskazanie, które dane osobowe chcielibyście Państwo, abyśmy zmienili lub usunęli z naszej bazy danych lub poinformowali nas o ograniczeniach, jakie chcielibyście Państwo, abyśmy zastosowali w odniesieniu do naszego wykorzystania tych danych. Postaramy się spełnić Twoją prośbę tak szybko, jak to będzie możliwe. Należy pamiętać, że możemy potrzebować zachować pewne dane osobowe w celach archiwalnych i/lub w celu realizacji transakcji, które zostały zawarte przed złożeniem wniosku o zmianę lub usunięcie. W przypadku, gdy samodzielnie wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, możesz również cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres gdpr@royal.reesink.nl i żądając, abyśmy to zrobili. Nie oznacza to jednak, że przetwarzanie danych na podstawie zgody przed datą odwołania staje się przez to bezprawne. Możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, najlepiej w europejskim państwie członkowskim, w którym mieszkasz, jeśli uważasz, że gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z niniejszą polityką prywatności lub narusza obowiązujące prawo. INNE STRONY Nasze strony internetowe mogą od czasu do czasu zawierać linki do i ze stron internetowych osób trzecich, takich jak nasi partnerzy biznesowi, sieci społecznościowe, stowarzyszenia branżowe i podmioty stowarzyszone. W przypadku skorzystania z linku do którejkolwiek z tych stron internetowych należy pamiętać, że strony te posiadają własne polityki prywatności, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Przed wprowadzeniem i wysłaniem danych osobowych należy zawsze zapoznać się z polityką odpowiednich stron internetowych. ZMIANY POLITYKI Niniejsza polityka prywatności może być od czasu do czasu zmieniana. Jeżeli wiąże się to z zasadniczą zmianą charakteru wykorzystania Państwa danych osobowych lub zmiana ta jest w inny sposób istotna dla Państwa, poinformujemy Państwa na długo przed wejściem w życie tej zmiany. KONTAKT Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub ogólnie naszego postępowania z Twoimi danymi osobowymi, lub chciałbyś skorzystać ze swoich praw, wyślij e-mail na adres gdpr@royal.reesink.nl i zadaj w nim swoje pytanie lub złóż wniosek.

Cookie Policy Kamps de Wild

Niniejsza strona internetowa jest własnością i jest obsługiwana przez Kamps de Wild BV (zwaną dalej “my” lub “nas”). Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie opisuje, jakich plików cookie używamy, do jakich celów je wykorzystujemy oraz jakie masz możliwości zarządzania tymi plikami. CO TO SĄ CIASTECZKA? Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez odwiedzane strony internetowe. Pliki cookie są powszechnie stosowane, aby strony internetowe działały poprawnie lub bardziej efektywnie oraz aby zapewnić odwiedzającym funkcjonalności, na przykład poprzez zwiększenie użyteczności. Na tej stronie internetowej używamy tylko tych plików cookie, które są ściśle niezbędne do umożliwienia nawigacji po stronie internetowej lub do działania niektórych podstawowych funkcji. Na przykład, używamy plików cookie, aby strona internetowa działała lepiej poprzez przechowywanie Twoich preferencji. Używamy również plików cookie do poprawy funkcjonowania naszej strony internetowej, aby zapewnić Ci lepsze wrażenia z użytkowania. Proszę pozostawić wszystkie pliki cookie włączone, aby jak najlepiej korzystać z tej strony. Jeśli nie chcesz używać plików cookie lub chcesz wyłączyć określone pliki cookie, możesz nadal korzystać z witryny, ale nie wszystkie funkcje i cechy mogą być dostępne. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie znajduje się poniżej. JAKIE PLIKI COOKIE WYKORZYSTUJEMY DO CZEGO? Pliki cookies wykorzystywane są do różnych celów. Zobacz naszą tabelę plików cookie na dole tej strony, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych własnych i zewnętrznych plikach cookie, których używamy na naszej stronie, dlaczego ich używamy i jak długo różne pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE Zmień ustawienia swojej przeglądarki, jeśli nie chcesz, aby nasza strona internetowa przechowywała pliki cookies na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Możesz ustawić go tak, aby pokazywał ostrzeżenie przed zapisaniem niektórych plików cookie. Alternatywnie, dostosuj swoje ustawienia tak, aby Twoja przeglądarka odmawiała przechowywania większości naszych plików cookie lub określonych plików cookie. Jeśli nie chcesz w ogóle akceptować plików cookie, pamiętaj, że nasza strona internetowa może nie działać poprawnie. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne lub pewne części strony mogą nie być w ogóle wyświetlane. Należy zmienić ustawienia dla każdej przeglądarki i urządzenia, z którego korzystasz. Procedury zmiany ustawień i plików cookies różnią się w zależności od przeglądarki. W razie potrzeby skorzystaj z funkcji pomocy przeglądarki lub kliknij jedno z poniższych łączy, aby przejść bezpośrednio do instrukcji obsługi przeglądarki: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari Opera Dostępne są również produkty programowe, które pomagają w zarządzaniu plikami cookie. ZMIANY POLITYKI Nasza polityka dotycząca plików cookie może się od czasu do czasu zmieniać. Jeśli jest to fundamentalna zmiana, o której należy poinformować użytkownika, lub zmiana ta jest w inny sposób istotna dla użytkownika, poinformujemy go na długo przed wejściem zmiany w życie. KONTAKT I PYTANIA Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące plików cookies na naszej stronie internetowej, skontaktuj się z nami pod adresem gdpr@royal.reesink.nl i zadaj swoje pytanie.
nazwa Kategoria Target Data ważności
@@Historia/@@scroll|# Statystyki Niesklasyfikowany Infinite
_pinterest_cm Statystyki Używane przez Pinterest do pomiaru wykorzystania ich usług. 1 rok
_atuvc Marketing Aktualizuje licznik funkcji udostępniania społecznościowego. 13 miesięcy
_atuvs Marketing Zapewnia, że zaktualizowany licznik jest wyświetlany dla użytkownika, gdy strona jest udostępniana za pomocą usługi udostępniania mediów społecznościowych, AddThis. browsessie
at-lojson-cache-# Marketing Używane przez platformę udostępniania społecznościowego AddThis.
di2 Marketing Niesklasyfikowany 1 rok
IDE Marketing Używane przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania działań użytkownika strony internetowej po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu zmierzenia skuteczności reklamy oraz w celu kierowania reklam. 1 rok
loc Marketing Geolokalizacja, stosowana, aby pomóc dostawcom określić, w jaki sposób użytkownicy dzielący się ze sobą informacjami są zlokalizowani geograficznie (poziom statusu). 13 miesięcy
ouid Marketing 1 rok
uid Marketing Tworzy unikalny, generowany maszynowo identyfikator użytkownika. AddThis, którego właścicielem jest Clearspring Technologies, wykorzystuje identyfikator użytkownika, aby umożliwić mu udostępnianie treści w sieciach społecznościowych i dostarczyć szczegółowych statystyk 1 rok
uvc Marketing Wykrywa, jak często usługa udostępniania mediów społecznościowych, AddThis, napotyka tego samego użytkownika 13 miesięcy
vc Marketing Używane przez platformę udostępniania społecznościowego AddThis. 1 rok
CraftSessionId Niesklasyfikowany Niesklasyfikowany browsessie
TapAd_DID Marketing Służy do określenia rodzaju urządzeń (smartfony, tablety, komputery, telewizory itp.) używanych przez użytkownika. 2 miesięcy
TapAd_TS Marketing Służy do określenia rodzaju urządzeń (smartfony, tablety, komputery, telewizory itp.) używanych przez użytkownika. 2 miesięcy
SEUNCY Marketing Zapisuje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie użytkownika w przypadku powtarzających się wizyt. 179 dzién
ANON_ID Marketing Zbiera dane dotyczące wizyt użytkowników na stronie internetowej, np. jakie strony zostały otwarte. Zarejestrowane dane są wykorzystywane do kategoryzacji obszarów zainteresowań użytkowników i profili demograficznych pod kątem odsprzedaży dla ge 3 miesięcy
bkdc Marketing Zapisuje zanonimizowane dane użytkownika, takie jak adres IP, lokalizacja geograficzna, odwiedzane strony internetowe oraz to, na które reklamy kliknął użytkownik, w celu optymalizacji wyświetlania reklam na podstawie ruchu d 179 dzién
bku Marketing Zapisuje zanonimizowane dane użytkownika, takie jak adres IP, lokalizacja geograficzna, odwiedzane strony internetowe oraz to, na które reklamy kliknął użytkownik, w celu optymalizacji wyświetlania reklam na podstawie ruchu d 179 dzién
demdex Marketing Poprzez unikalny identyfikator używany do semantycznej analizy treści, nawigacja użytkownika na stronie internetowej jest rejestrowana i łączona z danymi offline pochodzącymi z ankiet i podobnych rejestracji w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam. 179 dzién
dpm Marketing Niesklasyfikowany 179 dzień
jvxbksync Marketing Niesklasyfikowany 13 dzień
jvxsync Marketing Niesklasyfikowany 1 rok
mus Marketing Niesklasyfikowany 1 rok
NID Marketing Zapisuje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie powracającego użytkownika. Identyfikator jest wykorzystywany do reklam targetowanych. 6 miesięcy
p.gif Marketing Niesklasyfikowany browsessie
@@History/@@scroll|# Statystyki Niesklasyfikowany Infinite
bku Marketing Niesklasyfikowany 1 rok
@@Historia/@@scroll|# Statystyki Niesklasyfikowany Infinite
 

Aplikacja KAWECO

KAWECO app to aplikacja mobilna, w której użytkownicy końcowi naszych maszyn i inni zainteresowani mogą oglądać filmy instruktażowe. Tutaj od użytkowników zbierane są tylko te dane, które są niezbędne do działania aplikacji. Tym samym żadne dane użytkownika nie są przechowywane i/lub udostępniane osobom trzecim.