De KAWECO NIR-sensor is afgelopen jaar weer gekeurd door de Duitse DLG en goedgekeurd voor diverse waardes.

In het testcentrum van de DLG is in 2018 de KAWECO NIR-sensor uitgebreid getest op nauwkeurigheid. Het doel van de DLG “Precisie van NIR-sensoren voor het bepalen van ingrediënten in passerende mest van dierlijke herkomst en vloeibare digesten” is het bepalen van de nauwkeurigheid van mobiele sensoren in combinatie met geschikte kalibratiemodellen voor het bepalen van ingrediënten in passerende vloeibare mest vergeleken met laboratoriumanalyse met officieel erkende methoden.

Een essentieel voordeel van de NIR-meettechnologie in vergelijking met de conventionele methoden voor de bepaling van ingrediënten in vloeibare landbouwmeststoffen via bemonstering en laboratoriumanalyse bestaat uit de onmiddellijk beschikbare meetwaarden en de permanente meting van de ingrediënten over het gehele ondersteunde meststofvolume.

Het toepassingsgebied van de DLG-test is gericht op substraten die volgens de Meststoffenwet (DünG) worden beschreven als landbouwmest. Dit betekent dus dat de sensor getest is op rundermest, varkensmest en vloeibare digestaat.
Het DLG-examen wordt aangeboden voor het meten van de volgende ingrediënten:

Droge stof gehalte (in gewichtsprocent)
Totaal stikstofgehalte (NTotaal in kg / m3)
Ammoniumstikstofgehalte (NH4-N in kg / m3)
Fosfaatgehalte (fosforpentoxide, P2O5 in kg / m3)

Conclusie

De “KAWECO NIR-sensor met het kalibratiemodel 6.0.1” kon in de DLG-test aantonen dat deze voldoet aan de meetnauwkeurigheidseisen voor een DLG-goedkeuring bij de volgende stoffen en vloeistoffen: Drogestof, N totaal, NH4-N en K2O in rundermest en in vloeibaar digestaat zowel als Drogestof, N totaal, en K2O in varkensmest.

Een essentieel voordeel van de NIR-meettechnologie in vergelijking met de conventionele methoden voor de bepaling van ingrediënten in vloeibare mest door bemonstering en laboratoriumanalyse bestaat uit de onmiddellijk beschikbare meetwaarden en de permanente meting van de ingrediënten over het gehele ondersteunde meststofvolume.

Dit betekent in de praktijk dat men meteen kan sturen op basis van gemeten waarden, en uit kan brengen op basis van kilo’s stikstof of fosfaat. Momenteel zijn deze waardes nog niet goedgekeurd voor gebruik in bijvoorbeeld de mestboekhouding. Echter zien we bij KAWECO veel klanten welke doormiddel van onze NIR-sensor betere opbrengsten behalen doordat ze uitbrengen op basis van wat er in de mest zit.

Informeer bij uw KAWECO vertegenwoordiger!