Over Ons

Grond is ons meest waardevolle productiemiddel. De zorg voor een vruchtbare bodem met een gezonde structuur en een florerend bodemleven is de basis voor de opbrengst en kwaliteit van gewassen. We koesteren de grond, in het belang van de boer van vandaag en van volgende generaties.

Elke machine die we toelaten op het land, belast de bodem. Daarom kiezen loonwerkers en boeren voor professioneel materiaal, met een geringe impact. Zij werken het liefst met machines die door hun constructie wendbaar zijn en zo min mogelijk trekkracht vragen, waarop ze banden kunnen monteren die minder insporen.

Bij Kaweco bouwen we al 50 jaar machines die hun waarde bewijzen in het veld. We maken mesttanken, bemesters, silagewagens en mini-shovels die door hun techniek mooi werk afleveren. Betrouwbaar en efficiënt, zodat de juiste actie kan worden uitgevoerd op het ideale tijdstip.
In onze filosofie moet elke machine in de eerste plaats dienstbaar zijn aan het gebruik op het land. Daardoor levert een Kaweco meer waarde. Voor de bodem, voor de gewassen en voor de ondernemer van vandaag en voor toekomstige generaties.

De machines van KAWECO worden in nauwe afstemming met de gebruikers ontwikkeld en vervolgens volgens de strengste kwaliteitseisen gebouwd door Reesink Production in Hengelo (Gld). De verkoop van KAWECO geschiedt via een netwerk van gespecialiseerde dealers in binnen- en buitenland. Deze dealers leveren de vereiste service en zorgen voor de onderdelenvoorziening, zodat de eindgebruiker elk seizoen op z’n KAWECO kan rekenen.